dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Łącznie 235 publikacji (wykaz Bibl. Gł AGH). Poniżej wybranych 10 pozycji z IF

 1. Acoustic study of REpower MM92 wind turbines during exploitation / Maciej KŁACZYŃSKI, Tadeusz WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2014 vol. 39 no. 1.
 2. Automatic detection on long-term audible noise indices from corona phenomena on UHV AC power lines / T. WSZOŁEK, M. KŁACZYŃSKI // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2014 vol. 125 no. 4-A: Acoustic and biomedical engineering 2014.
 3. Cumulative industrial noise impact on the environment / Tadeusz WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2017 vol. 42 no. 2, s. 169–174. — Bibliogr. s. 173–174.
 4. Detection and classification of selected noise sources in long-term acoustic climate monitoring /M. KŁACZYŃSKI, T. WSZOŁEK // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2012 vol. 121 no. 1-A: Acoustic and biomedical engineering, s. A-179–A-182. — Bibliogr. s. A-182.
 5. Diagnostic symptoms of corona audible noise in continuous monitoring systems : technical note /Tadeusz WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 1.
 6. Modelowanie rozkładu wskaźników hałasu ulotu w otoczeniu linii wysokiego napięcia — Modeling of distribution of corona noise indicators aroung high voltage power transmission line / Tadeusz WSZOŁEK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 11b.
 7. The research on impulsive events in railway noise generated during passage through a railroad switch / Bartłomiej KUKULSKI, Tadeusz WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2017 vol. 42 no. 3, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447.
 8. The impact of fireworks noise on the acoustic climate in urban areas / Bartłomiej KUKULSKI, Tadeusz WSZOŁEK, Dominik MLECZKO // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2018 vol. 43 no. 4, s. 697–705. — Bibliogr. s. 704–705. — tekst:http://acoustics.ippt.gov.pl/index.php/aa/article/download/2286/pdf_379.
 9. Effect of diffusing elements in a reverberation room on the results of airborne sound insulation laboratory measurements / Dominik MLECZKO, Tadeusz WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2019 vol. 44 no. 4, s. 739–746. — Bibliogr. s. 746. — tekst: http://acoustics.ippt.gov.pl/index.php/aa/article/view/2538/pdf_449.
 10. Analysis of the usefulness of measurement on a board at ground level for assessing the noise level from a wind turbine / Tadeusz WSZOŁEK, Paweł PAWLIK, Dominik MLECZKO, Jagna Chronowska // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2020 vol. 45 no. 1, s. 165–175. — Bibliogr. s. 175. — tekst: https://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa/article/view/2502/pdf_472

Monografie

 1. Wszołek T. – Modelowanie zjawisk wibroakustycznych w systemach przesyłowych najwyższych napięć, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Kraków 2013, stron 162.
 2. Motylewski J., Ciesielka W., Kotlicka E., Wszołek T. , rozdział w URBAN SPRAWL WARSAW AGGLOMERATION c a s e s t u d y WARSAW 2005 Edited by, Malgorzata Gutry,Korycka , II. ENVIRONMENTAL IMPACTS OF URBAN SPRAWL, 8.5. The hazard from environmental noise.
 3. Wszołek W., Tadeusiewicz R., Izworski A., Twszołek T., Analysis and classification of the pathological speech using artificial intelligence methods, Advances in intelligent systems, fuzzy systems, evolutionary computation / eds. Ales Grmela, Nikos E. Mastorakis. — [Athens] : WSEAS, 2002.

<- Wróć do opisu głównego