dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. PANS

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Główne zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze wibroakustyki – technik pomiarowych sygnałów akustycznych i drganiowych. Badania własności akustycznych i wibroakustycznych materiałów w warunkach laboratoryjnych. Przetwarzanie sygnałów i modelowanie zjawisk wibroakustycznych w przemyśle i w aglomeracjach miejskich. Autor lub współautor ponad 230 publikacji naukowych oraz ponad 200 ekspertyz i opinii naukowych, w większości kierownik tych prac.