dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


 • Jest autorem i współautorem: 5 skryptów i około 200 publikacji naukowych.

Artykuły naukowe w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym m.in.:

 1. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz, Kinga Tataruch, Małgorzata Kucia, Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics, Towaroznawcze Problemy Jakości, 2019, nr 1 (58), s. 44-56.
 2. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz, Kinga Tataruch, The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries, Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 2019, nr 18(3), s. 293-303.
 3. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Badania konsumenckie dotyczące olejów roślinnych oraz wpływ przypraw na jakość oleju słonecznikowego podczas przechowywania, Commodity Science in Research and Practice, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom, 2019, s. 118-131.
 4. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz, Joanna Grobelny, The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions, Commodity Science in Research and Practice, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom, 2019, s. 104-114.
 5. Gastol M., Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Oil From Seeds of Various Grape Cultivars Grown in Southern Poland and Its Antioxidant Properties, Engineering for Rural Development, 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Jelgava, LV 2018, vol. 17, s. 721-726.
 6. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Mateusz Macałka, Aspekt ekonomiczny zakupu konserw rybnych, General Quality Problems, Monografia Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, nr 10, Inst.Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom, 2018, s. 165-174.
 7. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Charakterystyka podatności na utlenianie wybranych olejów orzechowych, Jakość i bezpieczeństwo żywności – analizy, trendy, wyzwania, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, 2017, s. 81-92.
 8. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz, Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation, Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 1 (50), s. 103-115.
 9. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz, Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, nr 7 (967), s. 33-51.
 10. Mateusz Macałka, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania produktów rybnych, Żywność dla przyszłości : Monografie – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 2017, s. 324-333.
 11. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Porównanie jakości wybranych przypraw na polskim rynku, Żywność dla przyszłości Żywieniu, Monografie – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 2017, s. 68-78.
 12. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Mateusz Macałka, Wpływ temperatury na dynamikę autooksydacji wybranych olejów roślinnych, Jakość i bezpieczeństwo żywności – analizy, trendy, wyzwania, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, 2017, s. 68-80.
 13. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Lidia Ostasz, Kinga Tataruch, Małgorzata Kucia, Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego, Jakość i bezpieczeństwo żywności – analizy, trendy, wyzwania, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, 2017, s. 45-58.
 14. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Janina Brończak, Katarzyna Madejska, Analiza informacji dotyczących zawartości składników odżywczych na opakowaniach margaryn, Jakość i bezpieczeństwo żywności – analizy, trendy, wyzwania, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, 2017, s. 33-44.
 15. Małgorzata Kucia, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Analiza porównawcza preferencji konsumentów odnośnie kosmetyków do kąpieli i mycia ciała, Jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, 2017, s. 196-209.
 16. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, A Comparative Analysis of Certain Cold Pressed Nut and Seed Oils, Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium: Proceedings Scientific Works, University of Economics, Varna, 2016, s. 688-695.
 17. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka,The Quality Determinants of Deep-Frozen Spinach (Spinacia oleracea L.), Food Quality Evaluation, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom, 2016, s. 216-225.
 18. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Mateusz Macałka, Dynamics of Milk Souring with Kefir Fungi, Food Quality Evaluation, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom, 2016, s. 129-138.
 19. Agnieszka Wojtanowska-Krośniak, Renata Francik, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Maria Buczek, Paweł Zagrodzki, Mirosław Krośniak, Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych odmian rokitnika uprawianych w południowej Polsce, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2016, t. 49 (XLIX), nr 3, s. 432-436.
 20. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Characteristics of Organic Farming Products – a Case Study of Oils, Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, 2015, s. 54-63.
 21. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów, Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, PWSZ im. Stanisława Pigonia, Krosno, 2015, , II Międzynarodowa Konferencja pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”, Krosno, s. 192-208.
 22. Joanna Białek, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2015, nr 88, s. 182-187.
 23. Agnieszka Satora, Renata Francik, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak, Wydajność i skład oleju pozyskanego z pestek winogron, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2015, t. 48 (XLVIII), nr 3, s. 518-521.
 24. Joanna Białek, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2015, nr 88, s. 182-187.