dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2005 r. – Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • w 2013 r. – Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
  • w 2014 r. – Srebrna odznaka Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego,
  • w 1984 r., 1986 r., 1988 r., 1989 r., 1991 r., 1997 r., 2004 r., 2008 r., 2009 r., 2011 r. i 2012 r. – Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • w 2015 r. i 2016 r. – Nagrody Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.