dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • Promotor ok. 400 inżynierów i magistrów inżynierów oraz 3 doktorantów,
  • Koordynator prac doświadczalnych na pracowni inżynierskiej i magisterskiej,
  • Staże naukowe na uczelniach: Sorbona w Paryżu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Gdańska w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni,
  • Udział w pracach Rektorskich i Wydziałowych Komisji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a w tym: Rektorskiej Komisji ds. Bytowych, Zdrowotnych i Kulturalnych Pracowników jako zastępca przewodniczącej Komisji oraz członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych, Rady Wydziału Towaroznawstwa, Wydziałowej Komisji Egzaminów Doktorskich.