dr hab. Adrian Horzyk, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • w 2014 r. – Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziału Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (dyplom Wydziału EAIiIB nr 4/2017),
  • Od 2016 r. – Członek Zespołu Badań Naukowych w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej,
  • Przewodniczący Komisji ds. Egzaminów Dyplomowych (po II stopniu) na kierunku Inżynieria Biomedyczna EAIiIB na okres kadencji 2016-2020,
  • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na studia doktoranckie,
  • Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, (obrona w dniu 26 października 2001 r.), praca wyróżniona pt. „Nowe metody uczenia sieci neuronowych bez sprzężeń zwrotnych”,
  • Profesor uczelni w Zakładzie Informatyki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
  • Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu FASD zajmującego się prewencją i leczeniem FAS od 2020 r.
    Członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk od 2020 r.