dr hab. Adrian Horzyk, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • Profesor uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej,
  • Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna AGH,
  • Od 2016 r. – Członek Zespołu Badań Naukowych w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej,
  • Od 2016 r. – Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia EAIiIB,
  • Od dnia 14 listopada 2011 r. – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (PTSN),
  • Od dnia 27 listopada 2009 r. – Członek i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji należącego do European Coordination Committee on Artificial Intelligence.

Granty

  • Projekt OPUS nr 2016/21/B/ST7/02220, Konkurs 21, Grant KBN nr 4 T11C 025 24, Grant KBN nr 4 T11E 031 23, Grant KBN nr 8 T11C 002 19.