dr Ewa Newerle-Wolska – Doświadczenie pozauczelniane


  • Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji,
  • Publikacje w krajowych i zagranicznych periodykach,
  • Liczne wykłady na europejskich uczelniach w ramach programu Erasmus,
  • Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.