dr Edyta Kwilosz – Życiorys naukowy


Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie (magister pielęgniarstwa – 2009 r.) oraz Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (doktor nauk o zdrowiu – 2015 r.)

Już w czasie studiów podstawowym przedmiotem zainteresowań była pediatria, co przejawiało się poprzez pracę w studenckim kole pediatrycznym  oraz wolontariacie w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

W 2016 roku zdała egzamin państwowy  specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół analizy występowania otyłości oraz chorób alergicznych u dzieci, a także metod prowadzenia zajęć w ramach pediatrii w centrach symulacji medycznej.


<- Wróć do opisu głównego