dr Edyta Kwilosz – Najważniejsze publikacje


Najważniejsze publikacje oraz udział w konferencjach:

  • Książkiewicz A, Kwilosz E., Fornal R., Sieniawska P., Dworzańska E: Astma oskrzelowa – zasady rozpoznawania i leczenia choroby u pacjentów dorosłych i małych dzieci w oparciu o najnowsze wytyczne.  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2020; 74:283-300.
  • Kwilosz E. Warowna M.: Choroby skóry w: Podstawy pediatrii i pielęgniarstwo pediatryczne (red. D. Zarzycka, A. Emeryk), wyd. PZWL- podręcznik w opracowaniu.
  • Kwilosz E., Mazur A.: Częstość występowania otyłości u dzieci w wieku szkolnym w regionie bieszczadzkim w Polsce, Pediatria Polska 2016;91;5;447-452.
  • Kwilosz E., Rabiasz R.: Rola aktywności ruchowej i sposobów spędzania czasu wolnego w powstaniu otyłości u dzieci w wieku szkolnym w regionie bieszczadzkim, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Chełm 8 listopada 2016.
  • MONOGRAFIA Kwilosz E. : Powikłania otyłości w wieku dziecięcym. Endokrynologia w Pediatrii. PWSZ im. Stanisława Pigonia 2016.
  • Kwilosz E.: Częstość występowania otyłości u dzieci w wieku szkolnym w regionie bieszczadzkim, LUBELSKIE DNI PROMUJĄCE ZDROWIE, IV Konferencja naukowo- szkoleniowa, “ Nadwaga I otyłośći. Trening zdrowia”, Lublin 1-2 czerwca 2016.
  • Kujawska-Pac, Kwilosz E., Mazur A.: Ocena żywności oferowanej w sklepikach szkolnych i kupowanej przez dzieci z krakowskich szkół podstawowych, Pediatria Polska, 2014; 89; 347-351.
  • Rabiasz R., Kwilosz E., Moskal- Szybka M.: Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie województwa podkarpackiego, Pielęgniarstwo XXI wieku- 4(49)/2014
  • Rabiasz R., Kwilosz E.: Wskaźnik BMI rodziców predykator występowania otyłości u dzieci– I Międzynarodowa Konferencja Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Racławice,12-13.11.2014
  • Kwilosz E.: Powikłania otyłości w wieku dziecięcym, Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków, 2013,1,130-138.

<- Wróć do opisu głównego