dr Edyta Kwilosz – Doświadczenie pozauczelniane


Wiedzę oraz doświadczenie zdobywała w czasie wyjazdów dydaktycznych ramach programów Erasmus i Erasmus +  do Hiszpanii (04.2012), Słowenii (11.2012) oraz Chorwacji (04.2018).

Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego  International Pediatrics Simulation Society (IPSS).

Pełni rolę recenzenta w czasopiśmie Pielęgniarstwo XXI wieku.

Wybrane kursy, szkolenia:

  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
  • Stosowanie nowoczesnych metod kształcenia w systemie e- learning
  • Instruktor symulacji wysokiej wierności
  • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie
  • Szkolenie komunikacji interpersonalnej
  • Zarządzanie zespołem
  • Warsztaty z psychoonkologii

<- Wróć do opisu głównego