dr Dorota Rygiel – Życiorys naukowy


  • Absolwentka filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
  • Wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kultury i historii Wielkiej Brytanii oraz praktycznej znajomości języka angielskiego,
  • Obroniła pracę doktorską pt. “Identity Dilemmas of South Asian Immigrants in Selected Contemporary British Novels” na Uniwersytecie Opolskim. 

<- Wróć do opisu głównego