dr Dorota Rygiel – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagrody Rektora PWSZ w Krośnie (obecnie KPU w Krośnie) za osiągnięcia naukowe i działalność naukowo-dydaktyczną.

<- Wróć do opisu głównego