dr Dorota Rygiel – Doświadczenie pozauczelniane


  • W ramach programu Erasmus prowadziła wykłady na uniwersytetach w Hiszpanii (Universidad de Cordoba, Universidad de Valladolid, Universidad de Huelva, Universidad de Cadiz) oraz Portugalii (Universidade de Minho, Braga),
  • Brała udział w polsko-estońskim projekcie w ramach porozumienia pomiędzy Polską Akademią Nauk a Estońską Akademią Nauk pt. „Tworzenie ram teoretycznych i metodologicznych badania międzykulturowych stylów komunikacyjnych”,
  • Członek zespołu redakcyjnego The European Journal of Humour Research,
  • Współorganizator kilku konferencji naukowych z cyklu Across Borders,
  • Prelegent na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. 

<- Wróć do opisu głównego