dr Dorota Mihułka – Życiorys naukowy


Absolwentka lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa) oraz studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2019 obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: In Search of Identity and Spirituality in the Fiction of American Jewish Female Authors at the Turn of the 21st Century na Uniwersytecie w Białymstoku.