dr Dorota Mihułka – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagrody Rektora PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie w latach: 2003, 2007, 2009, 2014, 2019 i 2020 za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.