dr Dorota Mihułka – Doświadczenie pozauczelniane


Uczestniczka wielu konferencji krajowych i zagranicznych, podczas których wygłosiła referaty bezpośrednio związane z jej zainteresowaniami naukowo-badawczymi. Wielokrotna stypendystka programu Erasmus i Erasmus+, wygłosiła wykłady gościnne na hiszpańskich uniwersytetach (m.in. Universidad de Jaen, Universidad de Cordoba, Universidad de Valladolid, Universidad de Valencia, Universidad de Cadiz).