dr Dorota Mihułka

Zakład Filologii Angielskiej


Jej zainteresowania naukowe obejmują amerykańską etniczną literaturę kobiecą, problematykę tożsamości i duchowości w literaturze oraz edukację i komunikację interkulturową. Prowadzi zajęcia z historii, kultury i literatury Stanów Zjednoczonych oraz praktycznej znajomości języka angielskiego..