dr Dominik Wróbel – Najważniejsze publikacje


 1. Wróbel D. 2011. Las Niegłowicki. W: Rogała D., Marcela A. (red.) Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów. ss. 182-184.
 2. Wróbel D. 2011. Łąki nad Młynówką. W: Rogała D., Marcela A. (red.) Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów. ss. 200-203.
 3. Kukuła K., Wróbel D., Bylak A. 2011. Wisłoka z dopływami. W: Rogała D., Marcela A. (red.) Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów. ss. 326-331.
 4. Wróbel D. 2013. Nowe stanowisko Rhododendron luteum (Ericaceae) w Kotlinie Sandomierskiej (południowo-wschodnia Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 20,1: 136-139.
 5. Wróbel D. 2013. Equisetum ×robertsii (E. arvense × E. telmateia) (Equisetaceae) in Poland. Acta Botanica Silesiaca, 9: 57-66.
 6. Wróbel D. 2013. Przegląd krajowych mieszańców międzygatunkowych rodzaju Equisetum. Acta Botanica Silesiaca, 9: 67-74.
 7. Biela M., Kilińska M., Mikołowicz P., Moskała P., Zalewski J., Ślizewski B., Woźniak R., Alarcón F.H., Budzianowska K., Biedroń I., Grela J., Piszczek M., Wróbel D., Wybraniec K. 2014. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru preferowanego wariantu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni wykorzystywane w analizach planistycznych regionu wodnego górnej Wisły. Grupa robocza: ARUP, BCE, KV, MGGP. ss. 37. Kraków.
 8. Wróbel D. 2015. Zróżnicowanie fitocenotyczne wybranych gatunków inwazyjnych w dolinach rzecznych Karpat i Kotliny Sandomierskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 22,1: 47-63.
 9. Różański H. Wróbel D. 2015. Właściwości lecznicze wybranych roślin inwazyjnych doliny rzeki Lubatówki. Streszczenia referatów, II Międzynarodowa Konferencja Rośliny Zielarskie, Kosmetyczne i Żywność Funkcjonalna, Krosno.
 10. Laskosz E., Piszczek M., Grela J., Wybraniec K., Bogdańska-Warmuz R., Biedroń I., Nykiel E., Wróbel D. 2016. Metodyka oceny wpływu na cele środowiskowe planowanych przedsięwzięć ochrony przed powodzią na przykładzie zlewni Raby. [W:] Walczykiewicz T. (red.) Problemy planowania w gospodarce wodnej i oceny stanu hydromorfologicznego rzek. IMGW PIB. ss. 145-170. Warszawa.
 11. Wróbel D. 2017. Występowanie roślin inwazyjnych w obrębie budowli i powierzchni utwardzonych w dolinach rzecznych Karpat i Kotliny Sandomierskiej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów.
 12. Wróbel D., Różański H. 2018. Galega officinalis L. rutwica lekarska (Fabaceae Lindl.) w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej. Herbalism.
 13. Wróbel D., Różański H. 2018. Pierwotne i wtórne metabolity skrzypów Equisetum. Materiały pokonferencyjne V Konferencji Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii.
 14. Wróbel D. 2018. O krwawniku w pierwszym polskim przekładzie Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Studia Pigoniana, 1: 127-136.
 15. Różański H., Wróbel D. 2019. Charakterystyka chemotaksonomiczna i właściwości farmakologiczne paprotników (Pteridophyta). W: Bazylak G., Różański H. (red.) Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii – monografia naukowa. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wrocław-Krosno. ss. 102-122.
 16. Różański H., Wróbel D. 2019. Charakterystyka chemotaksonomiczna i właściwości farmakologiczne nagonasiennych stosowanych w medycynie.
 17. W: Bazylak G., Różański H. (red.) Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Monografia naukowa VI konferencji: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wrocław-Krosno. ss. 353-370.
  Wróbel D. 2020. Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia Ehrh. Wybrane zagadnienia z biologii i ekologii gatunku.