dr Dominik Wróbel – Doświadczenie pozauczelniane


  • w okresie od 2000 r. do 2015 r. – Autorstwo i współautorstwo ponad 120 opracowań aplikacyjnych – inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych, realizowanych na potrzeby wykonania ekofizjografii, raportów oddziaływania na środowisko (w tym w zakresie eksploatacji górniczej, inwestycji drogowych i kolejowych oraz odnawialnych źródeł energii), miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinii i ekspertyz itp. na zlecenie gmin oraz prywatnych podmiotów gospodarczych,
  • w okresie od 2012 r. do 2015 r. – Konsultacje przyrodnicze Programów inwestycji przeciwpowodziowych dorzeczy w zlewni górnej Wisły,
  • Organizacja i współorganizacja 4 regionalnych konferencji naukowych,
  • Członek Komitetu Redakcyjnego Studia Pigoniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Autor i współautor blisko 20 Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce południowo-wschodniej.