dr Colin Swatridge – Życiorys naukowy

Pierwszy dyplom uzyskał z teologii i filozofii na Uniwersytecie w Nottingham (Wielka Brytania). Studia magisterskie odbył na Uniwersytecie w Bradford (bibliotekoznawstwo) oraz w Manchesterze (organizacja i planowanie edukacji). Jego badanie do pracy doktorskiej dotyczyło samodzielnego uczenia się wśród przyszłych studentów uczelni brytyjskich (Uniwersytet Nottingham).