dr Bogumił Wolski – Życiorys naukowy


  • Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  • Absolwent studiów podyplomowych z metodyki nauczania języków obcych (Uniwersytet Warszawski).
  • Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Krośnie (1995-2001)
  • Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (2000-2008)
  • Doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Pavla Josefa Safarika w Koszycach, Słowacja (2014)

<- Wróć do opisu głównego