dr Beata Ujda-Dyńka – Życiorys naukowy


  • 2013 r. – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, rozprawa doktorska: Uwarunkowania współdziałania gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw,
  • 1998 r. – magister zarządzania i marketingu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, kierunek: Zarządzanie i Marketing, praca magisterska: Strategia marketingowa HSW- Zakładu Mechanicznego Spółka z o.o. ,
  • 2014 r. – Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny w zakresie metodyki nauczania przedmiotów zawodowych,
  • 2021 r. – Studia podyplomowe: Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • członek komisji ds. Zapewniania Jakości w Instytucie Zdrowia i Gospodarki KPU w Krośnie,

<- Wróć do opisu głównego