dr Beata Ujda-Dyńka – Najważniejsze publikacje


Wybrane publikacje

 1. Zarządzanie jakością oraz Total Quality Management, [w:] P. Lenik (red.) Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo PWSZ w Krośnie, Krosno 2018.
 2. Stratyfikacja i ocena procesów współdziałania gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim[w:] Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. naukową M. Makowca, B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.
 3. Przesłanki współdziałania gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw na Podkarpaciu, [w:] Przegląd Nauk Ekonomicznych Nr 27, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2017.
 4. Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością do analizy wadliwości wyrobu, [w:] Różnorodność zastosowania badań naukowych w teorii i praktyce zarządzania, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 72, Krosno 2017.
 5. Zamówienia publiczne jako instrument optymalizacji wydatków publicznych, [w:] Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 68, Krosno 2015.
 6. Badanie mechanizmu kształtującego zakres outsourcingu w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego- model ekonometryczny, [w:] Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 68, Krosno 2015.
 7. Strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, [w:] K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość-perspektywą zmian, Wydawnictwo WSPiAi PSOIZ Rzeszów 2015.
 8. Nowa gospodarka a współczesne wyzwania w sferze personalnej organizacji, [w:] Przedsiębiorstwo i region. Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju organizacji w regionie, Przedsiębiorstwo i Region, Zeszyt nr 6/2014, Wydawnictwo UR Rzeszów 2014.
 9. Współdziałanie gospodarcze jako element strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych- przyczyny implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyt 34, Wydawnictwo Uniwesytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 10. Kapitał relacyjny jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,[w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2013.
 11. Kształtowanie współpracy sieciowej małych i średnich przedsiębiorstw oparciu o kapitał społeczny [w:] K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość – natura i atrybuty, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2012.
 12. Uwarunkowania współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw [w:] K. Jaremczuk (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2012.
 13. Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw -zakres i formy, [w:] J. Skalik i G. Bełz (red.), Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 218. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 14. Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw w subregionie tarnobrzeskim, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości- różnorodność i jedność, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2010.
 15. Wewnętrzne uwarunkowania potencjału do zmian w małych i średnich przedsiębiorstwach powiatu tarnobrzeskiego, [w:] M. Majetun (red.) Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 16. Podmiotowe uwarunkowania podatności na zmiany małych i średnich przedsiębiorstw powiatu tarnobrzeskiego, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 49. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

<- Wróć do opisu głównego