dr Beata Ujda-Dyńka – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • 2009 r. – Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe (zespołowa),
  • 2010 r. – Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne (indywidualna),
  • 2013 r. – Stypendystka projektu „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”,
  • 2018 r. – Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne (indywidualna).

<- Wróć do opisu głównego