dr Beata Ujda-Dyńka – Doświadczenie pozauczelniane


  • od 2021 r.  –  Ekspert ds. eksperymentów biznesowych, współpraca ze startupami w zakresie potencjału rynkowego w projekcie „platforma Startowa-Unicorn Hub” w ramach POPW 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1. Platformy Startowe dla nowych pomysłów,
  • od 2014 r. do chwili obecnej – Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZGK Sp. z o. o.,
  • 2018 r. – 2019 r. – Trener w zakresie marketingu w ramach projektów: „ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I i II”,
  • 2017 r. – Ekspert oceny wniosków (biznesplanów) w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie.
  • 2017 r. – Doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania biznes planów oraz szkolenia w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Twoja firma- twój sukces”, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, RPO woj. podkarpackiego, poddziałanie 7.3,
  • 2014 r. – Ekspert w projekcie „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”.

<- Wróć do opisu głównego