dr Beata Ujda-Dyńka

Zakład Zarządzania


Pracownik Zakładu Zarządzania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Jest autorką  i współautorką  ponad 40 publikacji naukowych.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki zarządzania jakością, szeroko rozumianego zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz implementacją modeli biznesowych przez startupy.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz International Society for Business Education – SIEC-ISBE