dr Beata Kumiega – Doświadczenie pozauczelniane


  • Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, doktor nauk medycznych,
  • Aktualnie zatrudniona w Oddziale Hematologii Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu,
  • Członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.