dr Beata Anna Piechota – Najważniejsze publikacje


Monografie autorskie

  1. Zięba B. A., To nie tak miało być – rzecz o wychowankach domów dziecka, ISBN 978-617-608-040-4, Wydawnictwo PP Bujnickij, Kamieniec Podolski 2013, ss 278.
  2. Пехота Б. А., Теория и практика социально-педагогической работы с маргинальными семьями, Издательство НПУ ім. М. П. Драгоманова, НАПН Украины, Киев – Украина 2017, ISBN 978-966-931- 127-6, cc. 425 (Русский язык).
  3. Piechota B. A., Teoria i praktyka socjalno-pedagogicznej pracy z rodzinami zmarginalizowanymi, Wydawnictwo Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. M.P. Dragomanowa, Kijów – Ukraina 2017, ISBN 978-966-931-127-6, stron 425, (w języku rosyjskim)

Monografie współautorskie

  1. Зємба Б., Палюх M., Теоретичні та практичні аспекти соціальної роботи , Copyright by Кам’янець-подільський національний університет імені Iвана Oгієнка, Кам’янець-Подільський (Україна) 2012, ISBN978-966-8261-70-1, C. 178. [ Zięba B., Paluch M., Praca socjalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu Im. Iwana Ogienka w Kamieńcu Podolskim, Kamieniec Podolski (Ukraina) 2012, ISBN 978-966-8261-70-1].
  2. Зємба Б., Палюх M, Людина в небезпечній ситуації. Багатовимірні аспекти соціальних патологій, ( Zięba B., Paluch M, Człowiek w sytuacji zagrożenia. Wielowymiarowe aspekty patologii społecznych), Copyright by Кам’янець-Подільський Національний Університет Імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський (Україна) 2012, ISBN 978-966-496-237-4. ss. 157.

Współredaktorka monografii

  1. B. Zięba, M. Paluch, P. Kaniosa (red.), Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna (konteksty ukraińsko-polskie), ISBN 978-83-63452-82-7, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, ss. 228, format B5.
  2. B. Zięba, M. Paluch, L. Melnyk (red.), Edukacja, wychowanie, praca socjalna – ukraińsko-polskie refleksje teoretyczne, ISBN 978-83-63452-83-4, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej „Bonus-Liber”, Rzeszów 2013, ss. 176, format B5.
  3. Беата А.Зємба, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Copyright by Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, ISBN 978-966-8261-74-9, с. 228. [ Beata A. Zięba, Dorota Pstrąg (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ogienka w Kamieńcu Podolskim, Kamieniec Podolski (Ukraina) 2012.
  • Autorka ponad 100 artykułów wydanych za granicą (Ukraina, Słowacja, Rosja, Niemcy, USA) oraz ponad 50 artykułów wydanych w Polsce.