dr Beata Anna Piechota – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • W 2017 r. – DYPLOM DOCTOR HONORIS CAUSA nadany przez Rektora i Radę Naukową Uniwersytetu Narodowego im. I. Ohijenki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) za wkład we współpracę i dokonania naukowe oraz dydaktyczne,
  • W 2014 r. – Medal Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Uniwersytetu Narodowego Im. I.Ohijenki w Kamieńcu Podolskim „Za istotny wkład w rozwój oświaty i nauki”.