dr Beata Anna Piechota

Zakład Pedagogiki


Pedagog. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest: pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza i wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, patologie społeczne, profilaktyka społeczna i pedagogiczna oraz działalność instytucji opiekuńczych, wychowawczych, profilaktycznych i systemu wsparcia jednostki i rodziny. Od 2013 r. intensywnie współpracuje z uniwersytetami zagranicznymi prowadzącymi kierunki pedagogiczne (Uniwersytet Preszowski w Preszowie – Słowacja, Narodowa Akademia Pedagogicznych Nauk w Kijowie – Ukraina, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenka w Kamieńcu Podolskim – Ukraina, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku – Ukraina).