dr Bartosz Gołąbek – Życiorys naukowy


  • Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy pt. Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 r.,
  • Planowana rozprawa habilitacyjna będzie poświęcona myśli i działalności Andrieja Sacharowa,
  • Adiunkt w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • od roku akademickiego 2012/2013 – Kierownik Zakładu Filologii Rosyjskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
  • od 2015 r. do września 2016 r. – Kierownik Zakładu Translatoryki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
  • We wrześniu 2016 r. objął funkcję Dyrektora Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.