dr Barbara Lulek – Życiorys naukowy


Dorobek naukowy wzbogaciła zdobywając doświadczenia naukowe podczas krótkoterminowych pobytów poza granicami kraju, w tym w: University of Roma Tre, Department of Educational Design, Centre for Montessori Studies, Universidad de Castilla-la Mancha, prof. Miguel Angel Milan Arellano, University of Presov (3 krotnie), Padagogische Hochschule Karnten – Viktor Frankl Hochschule University college of Teacher Education, Austria.