dr Barbara Lulek – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2016 r. – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w 2017 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
  • w 2017 r. – Odznaczenie „Przyjaciel Dziecka” nadane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
  • Nagrody Rektora PWSZ w Krośnie w latach od 2012 r. do 2017 r.