dr Barbara Lulek – Doświadczenie pozauczelniane


  • Wieloletni współpracownik podmiotów środowiskowych zaangażowana w prace woluntarystyczne na rzecz dzieci, rodziców, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. 

Pełnione funkcje w projektach

  • Autorka projektu badawczego realizowanego na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce. Wymiary funkcjonowania rodzin zastępczych”. Rezultatami projektu zainteresowany był Rzecznik Praw Dziecka,
  • Autorka projektu pn.: „Twórcze dzieci-w poszukiwaniu indywidualności” nr POWR.03.01.00-00-U043/17,
  • Kierowniczka projektu pn.: „Przestrzeń dla rodziców w szkołach podstawowych. O poziomach partycypacji rodziców w edukacji własnego dziecka” – indywidualny grant badawczy (część I, II, III, lata 2014-2016),
  • Specjalistka w dziedzinie współpracy środowiskowej w projekcie pn.: „Concepts and methods of an active parent work from the aspect of a possible education advice and educational planning” Reference N: 2012-1-DE2-GRU06-11335, lata 2013-2014,
  • Specjalistka w zakresie organizacji współpracy w środowisku lokalnym, konsultantka i członkini zespołu ewaluacyjnego w projekcie pn.: „Wdrażanie programu opieki dziennej na terenie powiatu brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i m. Krosna” nr RPPK.07.04.00-18-0028/16,
  • Specjalistka koordynująca prace nad opracowaniem programów kształcenia w projekcie pn.: „Stawiam na naukę. Akademia małego odkrywcy w PWSZ w Krośnie” nr POWR.03.01.00-00-U053/17.