dr Anna Słowik – Życiorys naukowy


  • I LO im. M. Kopernika w Krośnie,
  • w 2008 r. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca magisterska: „Ochrona praw pracowniczych w świetle dokumentów systemu ONZ,
  • w 2013 r. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, rozprawa doktorska: „Konflikt w Darfurze w świetle prawa międzynarodowego”,
  • Nauczyciel akademicki, adwokat. Pracowała na kilku uczelniach wyższych jako wykładowca m.in. na UMCS w Lublinie, URz w Rzeszowie, WSHE w Zamościu,
  • Obecnie wykładowca w Zakładzie Zarządzania Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

<- Wróć do opisu głównego