dr Anna Rewiś-Łętkowska – Życiorys naukowy


  • Związana z filologią angielską w Krośnie od 1992 r., początkowo jako nauczyciel Niepublicznego Kolegium Języków Obcych w Krośnie, następnie pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni zatrudniona na stanowisku wykładowcy,
  • W okresie od 2012 r. do 2016 r. kierownik Zakładu Filologii Angielskiej.

<- Wróć do opisu głównego