dr Anna Rewiś-Łętkowska – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • W okresie od 2013 r. do 2020 r. Nagrody Rektora PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie za pracę na rzecz uczelni i Zakładu Filologii Angielskiej oraz rozwój naukowy.

<- Wróć do opisu głównego