dr Anna Rewiś-Łętkowska – Doświadczenie pozauczelniane


  • W okresie od 2016 r. do 2019 r. udział w grancie polsko-estońskim pt. „Tworzenie ram teoretycznych i metodologicznych badania międzykulturowych stylów komunikacyjnych” organizowanym przez Uniwersytet Opolski przy współudziale PWSZ w Krośnie,
  • Sekretarz konferencji międzynarodowej „International Conference on Communication Styles” (2013, 2015, 2017, 2019),
  • Recenzent Półrocznika Językoznawczego Tertium, European Journal of Humour Reasearch i Brno Studies in English,
  • Członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”. 

<- Wróć do opisu głównego