dr Agnieszka Woźniak – Najważniejsze publikacje


1. Gumuła S., Woźniak A., Wpływ charakterystyki elektrowni wiatrowej na wykorzystanie mocy nominalnej i wskaźniki ekonomiczne produkcji energii materiały konferencyjne Konferencji Naukowej „Czysta Energia – Czyste Środowisko 2008” Warszawa 2008
2. Gumuła S., Woźniak A., Jak określić stopień wykorzystania mocy elektrowni wiatrowej?, „CZYSTA ENERGIA”1/2008
3. Gumuła S., Woźniak A., Stanisz K., Exploitation of renewable sources of energy in termal energetics. Comparison of economic indicators. ARCHIWUM ENERGETYKI ISSN 0066-684X. — 2008 t. 38 nr 2
4. Gumuła S., Woźniak A., Stanisz K., Wpływ wybranych czynników na wykorzystanie mocy nominalnej elektrowni wiatrowej i wskaźniki ekonomiczne produkcji energii. SYSTEMS vol.13, 2008
5. Woźniak A, .Analiza pracy turbiny wiatrowej, uwzględniająca warunki wiatrowe, PNEUMATYKA, ISSN 1426-6644, nr 3 (76) 2010
6. Gumuła S., Woźniak A., Energetyka wiatrowa z punktu widzenia efektywności ekonomicznej // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2010 z. tematyczny nr 21
6. Gumuła S., Woźniak A., Korzyści związane z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych surowcach energetycznych : energetyka wiatrowa // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2010 z. tematyczny nr 21
7. Gumuła S., Woźniak A., Kształtowanie ilości produkowanej energii poprzez dobór charakterystyk i warunków pracy elektrowni wiatrowych — Selection of geometric parameters and motion parameters of a wind power plant / Stanisław GUMUŁA, Agnieszka Woźniak // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2011 nr 10
8. Gumuła S.,Woźniak A., Selection of geometric parameters and motion parameters of a wind turbine, Archiwum Energetyki ; ISSN 0066-684X. — 2012 t.42 nr 3–4
9. Woźniak A., Strzelczyk P., Design Problem for Horizontal Axis Wind Turbine Blade in Non uniform Axisymetric Inflow, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES vol.22, ISBN: 12301485, październik 2013 – język publikacji :angielski
10. Woźniak A., Wpływ obecności gondoli na kształt łopat wirnika turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu; MATERIAŁY BUDOWLANE , ISSN:0137-2971 5/2014, język publikacji: polski
11. Woźniak A., Strzelczyk P., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, AKTUALNE ZAGADNIENIA ENERGETYKI T.3, rozdział: Wpływ geometrii gondoli na kształt łopat turbiny wiatrowej z pozioma osią obrotu , 2014, pod red. Kazimierza Wójsa, Tomasza Tietze ( liczba stron w arkuszach wydawniczych -9, s.315-323)
12. Strzelczyk P., Szczerba Z., Woźniak A., Modelowanie pionowego profilu prędkości wiatru w tunelu aerodynamicznym, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN:2300-5130, z. 62, nr 3/I, 2015, s.413—427, język artykułu: polski
13. A.Woźniak, S. Gumuła, The influence of power properties of the wind turbine on energetic and economic indicators of electric energy production TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF FLUIDFLOW MACHINERY No132 2016 p.57-69, ISSN: 00793205
14. Górka M., Ślusarczyk B., Woźniak A., Baran J., Brągiel E. 2019. Selected issues concerning quality management in the company. Нобелівський вісник, Dnipro, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, № 1 (12) 2019, s.14-22. ISSN 2616-3853 (print), ISSN 2616-4167 (online). DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12
15. A. Woźniak, B. Rajchel, Analiza zdolności procesu produkcyjnego za pomocą metod i narzędzi statystycznych, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA CYFRYZACJA PRODUKCJI, Wydawnictwo PWE 2020.


<- Wróć do opisu głównego