dr Agnieszka Woźniak – Doświadczenie pozauczelniane


Dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne w pracy na uczelni wyższej  jako koordynator i osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne z modułów: Matematyka, Fizyka, Matematyka stosowana Mechanika płynów; Maszyny przepływowe oraz Statystyczna analiza danych w przedsiębiorstwie.

Ponadto doświadczenie w nauczaniu matematyki na poziomie szkół średnich.

Autorka programu kształcenia „I Ty możesz zostać Pitagorasem” w projekcie NCBiR „Stawiam na naukę. Uniwersytet małego odkrywcy w PWSZ w Krośnie” oraz autorka programu kształcenia „Rozszyfruj matematykę” w projekcie NCBiR „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie”.

Od 2016 r. Dyrektor Instytutu Politechnicznego w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie a od 2019 r. pełniąca obowiązki kierownika zakładu Inżynierii Produkcji. Organizatorka i współorganizatorka czterech seminariów branżowych oraz jeden konferencji naukowej.


<- Wróć do opisu głównego