dr Adam Przybysz – Życiorys naukowy


  • w 1990 r. – Technikum Mechaniczne w Rudniku n/Sanem,
  • w 1999 r. – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – tytuł magistra wychowania fizycznego, temat pracy: ,,Ocena i porównanie sprawności fizycznej dzieci z miasta i ze wsi”,
  • w 2011 r. – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, temat dysertacji doktorskiej ,,Rozwój sportu w Krośnie w latach 1918- 2004″,
  • Posiada także tytuł trenera II klasy (lekkoatletyka),
  • w 2004 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji,
  • w 2002 r. w Studium Edukacji Narodowej w Lublinie filia w Krośnie ukończył kurs w zakresie filozofii,
  • w 2013 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie ukończył kurs w zakresie edukacji zdrowotnej w szkolnym wychowaniu fizycznym.