dr Adam Przybysz – Najważniejsze publikacje


Publikacje

 1. Lekkoatletyka w mieście Krośnie w latach 1990-2005, „Rocznik Naukowy”, tom XIII, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Biała Podlaska 2006 r.
 2. Historia Miejskiego Klubu Sportowego (MKS) ,,Krośnianka” Krosno (1991 -1999), ,,Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów 2006.
 3. Znaczenie kariery sportowej Izabeli Zatorskiej dla rozwoju lekkoatletyki na Ziemi Krośnieńskiej, ,,Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie”, 2007.
 4. Działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Krośnie 1996-2004, „Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie”, 2007.
 5. Wybrane problemy teoretyczno-praktyczne sportu szkolnego w procesie wychowania fizycznego, ,,Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie”, 2007.
 6. O sporcie szkolnym i wychowaniu fizycznym jako szkole charakteru, ,,Lider”, Warszawa 2007 r, nr 4.
 7. O szkole i nauczycielu jako sprzymierzeńcach, w kształtowaniu pełnej osobowości ucznia, ,,Lider”, Warszawa 2007, nr 11.
 8. Tadeusz Ciupryk – wybitny sportowiec, trener i działacz, a przede wszystkim wspaniały człowiek, Siedlce 2008.
 9. Stosunek nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących – do wychowania fizycznego, ,,Wychowanie fizyczne i zdrowotne”, Warszawa 2008, nr 3.
 10. Działalność Akademickiego Związku Sportowego w Krośnie, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów 2008.
 11. Aktualny stan sportu szkolnego w Krośnie i powiecie krośnieńskim, ,,Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie”, 2009, nr 38.
 12. Miejsce i rola wychowania fizycznego w kształceniu zintegrowanym, ,,Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie”2009, nr 39.
 13. AktywnośćruchowaosóbstarszychnaprzykładziestudentówUniwersytetuTrzeciegoWieku w Krośnie – jest to artykuł w wersjiangielskiej- Physical activity of elderly people on the example of the course participants of the University of the Third Age in Krosno, tytułczasopisma: Health Problems of Cirilization, Volume 8/ Number 2, year 2014,BiałaPodlaska.
 14. Działalność Klubu Sportowego Głuchych w Krośnie w latach 1973- 2005, URZ, Rzeszów 2014.