dr Adam Przybysz – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2015 r. – Medal za zasługi w rozwoju sportu szkolnego przyznany przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie,
  • w 2017 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • w 2019 r. – Medal srebrny za długoletnią służbę,
  • w okresie od 2004 r. do 2019 r. – Nagrody Rektora PWSZ w Krośnie.