dr Adam Przybysz – Doświadczenie pozauczelniane


Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w Gimnazjum w Zręcinie oraz Szkole Podstawowej w Bóbrce. W okresie od 1997 r. do 2004 r. trener lekkiej atletyki w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Krośnie. Współorganizator 3 ogólnopolskich konferencji naukowych oraz 3 dydaktyczno-naukowych m. in. dla nauczycieli przedszkola i klas I-III z województwa podkarpackiego. W okresie od 2014 r. do 2015 r. uczestniczył (prowadząc zajęcia praktyczne i teoretyczne w zakresie szkolnego wychowania fizycznego) w Ogólnopolskim Programie ,,Mały Mistrz” skierowanym do nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi zajęcia z metodyki i teorii wychowania fizycznego oraz edukacji fizycznej i zdrowotnej w przedszkolu i klasach I- III.