dr Adam Nowakowski – Życiorys naukowy


  • Absolwent Kultury Rosji i narodów sąsiednich w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednolite studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem),
  • W marcu 2017 r. obronił na macierzystym Wydziale Filologicznym UJ wyróżnioną rozprawę doktorską w zakresie literaturoznawstwa.