dr Adam Nowakowski – Najważniejsze publikacje


Monografie

 • W Kraju Tysiąca Jezior. Obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej (1809–1917). Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia (2018).

Wybrane redakcje

 • Wymiary powrotu w literaturze. M. Garbacik, P. Kawulok, A. Nowakowski, N. Palich, T. Surdykowski (red.), Kraków: Libron.
  2013 Ikoniczność w literaturze, języku i przekładzie. E. Tabakowska, A. Nowakowski, N. Palich (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012).

Wybrane artykuły

 • „Żegnaj Suomi, witaj Rosjo!” Tragiczność powrotu w „Salamandrze” Władimira Odojewskiego, w: Wymiary powrotu w literaturze. M. Garbacik, P. Kawulok, A. Nowakowski, N. Palich, T. Surdykowski (red.), Kraków: Libron, 39–45 (2012).
 • Dlaczego ptaki się pocą, czyli antropomorfizacja w „Wykopie” Andrieja Płatonowa, w: Ikoniczność w literaturze, języku i przekładzie. E. Tabakowska, A. Nowakowski, N. Palich (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 163–168 (2013).
 • „Rozmowy z Anakreontem” Michaiła Łomonosowa jako manifest poety obywatelskiego. Źródła Humanistyki Europejskiej, t. 6: 164–172.
  2014 Образ России в польских авторитетных публицистических еженедельниках «Политика» и «В сети». Политическая лингвистика, 2(48): 164–172 (2013).
 • Palpatine – uczeń Niccolo Machiavellego? Myśl polityczna florenckiego filozofa w filmowej sadze „Gwiezdne Wojny”, w: Między przymusem a akceptacją. Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, A. Gemra, K. Dominas (red.), Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 129–140 (2014).
  2015 Tako rzecze Bane. Nadczłowiek w „Drodze zagłady” Drew Karpyshyna, w: Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie, M. Kocot, K. Szafraniec (red.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 53–62.
 • Образы Финляндии, Швеции и России в повести Нестора Кукольника „Егор Иванович Сильвановский, или Покорение Финляндии при Петре Великом”. Rocznik Przemyski. Literatura i Język, t. 52, z. 2 (20): 27–37 (2016).
 • Natalia Dmitrijewna Sołżenicyn. Zarys biograficzny. Studia Pigoniana, nr 1: 147–161 (2018).
 • Translating Jedi and Sith. Proper names in early translations of Star Wars novels to German, Polish and Russian. Półrocznik Językoznawczy Tertium, nr 2: 56–79 (2018).
 • Cultural Rights, in: International Human Rights, Social Policy and Global Development. Critical Perspectives, G. McCann, F. Ó hAdhmaill (eds.), Bristol: University of Bristol and Policy Press, 117–128 (2020).