dr Adam Nowakowski – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Kilkukrotnie otrzymywał Nagrodę Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.