dr Adam Nowakowski

Zakład Komunikacji Międzykulturowej


W Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej dba między innymi o jakość rusycystycznych zasobów bibliotecznych, opiekuje się zakładową stroną internetową, koordynuje rosyjskojęzyczne zajęcia video-online z uczelniami partnerskimi. W Biurze Współpracy Międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie pełni funkcję Asystenta Koordynatora Programu Erasmus+. W swojej działalności naukowej podejmuje się tematów związanych z literaturą rosyjską XIX wieku, komunikacją międzykulturową, przekładem oraz kulturą popularną.