Najważniejsze publikacje

Najważniejsze publikacje: Redaktor dwóch podręczników dla studentów Wydziałów Nauk o Zdrowiu: Organizacja pracy pielęgniarskiej (2004), Zarzadzanie w pielęgniarstwie (2005,2013,2019), oraz haseł w Encyklopedii dla Pielęgniarek i Położnych (2010), Współredaktor: Doskonalenie organizacji opieki pielęgniarskiej w lecznictwie stacjonarnym (1996),autor monografii: Planowanie obsad pielęgniarskich w lecznictwie stacjonarnym (2001).